updating...

THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Đế Bá Chapter 104

Đế Bá

320.448 lượt xem
16 ngày trước
Lạn Kha Kỳ Duyên Chapter 2422

Lạn Kha Kỳ Duyên

686.108 lượt xem
101 ngày trước
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 511.5

Ngạo Thị Thiên Địa

964.636 lượt xem
13 tháng trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 44.2

Thôn Phệ Tinh Không

174.203 lượt xem
4 năm trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

85.887 lượt xem
4 năm trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

338.256 lượt xem
4 năm trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

194.408 lượt xem
4 năm trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 79

Phi Kiếm Vấn Đạo

84.915 lượt xem
145 ngày trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 456

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

1.106.030 lượt xem
64 ngày trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 150

Đại Khâu Giáp Sư

264.223 lượt xem
24 tháng trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 266

Thế Giới Không Hoàn Hảo

381.342 lượt xem
17 tháng trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 60

Đặc Thù Truyền thuyết

93.226 lượt xem
3 năm trước
Đấu La Đại Lục Chapter 344

Đấu La Đại Lục

867.961 lượt xem
91 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 101

Cực Vũ Huyền Đế

218.543 lượt xem
3 năm trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 427

Đấu Phá Thương Khung

3.035.388 lượt xem
6 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 556

Yêu Thần Ký

2.544.520 lượt xem
1 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 1136

Bách luyện thành thần

4.023.649 lượt xem
54 phút trước