❶❶✅ Đọc truyện tranh Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ Tiếng Việt bản dịch Full mới nhất, ảnh đẹp chất lượng cao, cập nhật nhanh và sớm nhất tại Zeke Vu Truyện. AB Truyen - abtruyen.com

Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ

Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: Tổng hợp nhiều nguồn

Trạng thái : Đang tiến hành

Lượt xem: 1.156

NỘI DUNG TRUYỆN

Lâm Ngự vô tình thức tỉnh "Hệ Thống Thần Hào" mỗi ngày đều phát tiền nhưng tiền hệ thống phát lại là minh tệ (tiền dành cho người chết) không thể nào sử dụng được! Vài năm sau, minh tệ tích lũy đạt đến mức nghìn tỷ, nỗi kinh hoàng đột ngột xuất hiện, những trò chơi kinh dị xuất hiện trên toàn cầu, chỉ có cách trở thành ngự quỷ giả (người bắt quỷ), bạn mới có thể tìm được con đường sống sót! Những người khác thì sợ hãi nịnh hót ác quỷ, còn Lâm Ngự thì dựa vào hệ thống Thần Hào của bản thân, tại phó bản kinh dị thăng cấp từng ngày! Hóa ra có tiền mua tiên cũng được!

DANH SÁCH CHƯƠNG

Tên chương
Ngày đăng
Lượt xem
27/11/2023 11:07
29
25/11/2023 16:15
26
22/11/2023 19:12
35
21/11/2023 04:28
38
21/11/2023 04:28
13
18/11/2023 20:57
14
18/11/2023 20:57
10
18/11/2023 20:57
9
18/11/2023 20:57
9
18/11/2023 20:57
9
18/11/2023 20:57
13
18/11/2023 20:57
10
18/11/2023 20:57
7
18/11/2023 20:57
12
18/11/2023 20:57
9
18/11/2023 20:57
8
18/11/2023 20:57
11
18/11/2023 20:57
10
18/11/2023 20:56
9
18/11/2023 20:56
16
18/11/2023 20:56
14
18/11/2023 20:56
14
18/11/2023 20:56
15
18/11/2023 20:56
13
18/11/2023 20:56
10
18/11/2023 20:56
15
18/11/2023 20:56
12
18/11/2023 20:56
17
18/11/2023 20:56
12
18/11/2023 20:56
12
18/11/2023 20:56
13
18/11/2023 20:56
16
18/11/2023 20:56
21
18/11/2023 20:56
11
18/11/2023 20:56
17
18/11/2023 20:56
17
18/11/2023 20:56
14
18/11/2023 20:56
13
18/11/2023 20:55
16
18/11/2023 20:55
14
18/11/2023 20:55
21
18/11/2023 20:55
15
18/11/2023 20:55
16
18/11/2023 20:55
12
18/11/2023 20:55
17
18/11/2023 20:55
17
18/11/2023 20:55
17
18/11/2023 20:55
14
18/11/2023 20:55
16
18/11/2023 20:55
16
18/11/2023 20:55
15
18/11/2023 20:55
17
18/11/2023 20:55
13
18/11/2023 20:55
11
18/11/2023 20:55
14
18/11/2023 20:55
16
18/11/2023 20:55
17
18/11/2023 20:55
17
18/11/2023 20:54
15
18/11/2023 20:54
15
18/11/2023 20:54
15
18/11/2023 20:54
12
18/11/2023 20:54
12
18/11/2023 20:54
15
18/11/2023 20:54
13
18/11/2023 20:54
14
18/11/2023 20:54
11
18/11/2023 20:54
13
18/11/2023 20:54
11
18/11/2023 20:54
11
18/11/2023 20:54
16
18/11/2023 20:54
14
18/11/2023 20:54
14
18/11/2023 20:54
16
18/11/2023 20:54
14
18/11/2023 20:54
18
18/11/2023 20:54
20
18/11/2023 20:54
23(Hãy Báo cáo các bình luận không hay và Thích các bình luận tích cực)
hãy bình luận có văn hóa để tránh bị khóa tài khoản